Công văn 5247/SYT-NVY năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 6253/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Công văn 5247/SYT-NVY năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5247/SYT-NVY
V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
– Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước tình hình số ca mắc COVID-19 đang có khuynh hướng tăng trở lại, để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ mắc COVID-19, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chọn tháng 8/2022 là tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổ chức tháng cao điểm tiêm vắc xin cho học sinh ngay tại các trường học trên địa bàn.

Qua kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, ngày 02/8/2022, toàn Thành phố có 64 trường thuộc 13 quận, huyện (Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 8, Bình Chánh, Bình Thạnh, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận, Thủ Đức, Cần Giờ, Củ Chi) tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trường cho học sinh; 09 quận, huyện chưa triển khai tiêm vắc xin tại trường học (Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân); và nhất là có 02 quận, huyện không tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em tại trường học và các điểm tiêm cố định khác trên địa bàn (Quận 5, Quận 10). Lý do chính của việc chưa tổ chức được điểm tiêm vắc xin cho trẻ tại trường học là các Trung tâm y tế chưa nhận được danh sách học sinh cần tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Để có thể phát huy hiệu quả của tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân khn trương chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo lập danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định nhưng chưa được tiêm đy đủ; gửi danh sách cho trung tâm y tế trong ngày 02/8/2022 để phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh ngay tại trường học vào ngày 03/8/2022. Ngoài ra, nhanh chóng hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn truyền thông đúng nội dung đến từng phụ huynh và học sinh để đến các điểm tiêm thực hiện tiêm chủng.

Sở Y tế đề nghị các Ủy ban nhân dân Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân quan tâm chỉ đạo triển khai các nội dung như trên nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đang sinh sng và học tập trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND Thành phố;
– Ban Giám đốc Sở Y tế;
– Lưu: VP, NVY

GIÁM ĐC
Tăng Chí Thượng

 

 Nguồn: thuvienphapluat.vn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC