Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Lương Văn Ngà vừa ký ban hành thông báo của cơ quan thuế về việc công khai danh sách người nộp thuế được đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 (Nghị quyết 94) của Quốc hội.

Công ty Hoàn Vũ được Cục Thuế Khánh Hòa đề nghị xóa trên 13 tỷ đồng nợ thuế

Ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế, phát chỉ đạo và kết luận tại cuộc họp về tình hình thu hồi nợ thuế trên địa bàn. Ảnh: CT

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, các căn cứ đề nghị xóa nợ trên cơ sở Nghị quyết 94 về việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94.

Theo đó, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện công khai thông tin 1 doanh nghiệp, tổ chức còn nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020, với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là trên 13,4 tỷ đồng không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước để đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Cụ thể, doanh nghiệp được đề nghị xóa nợ là Công ty cổ phần Hoàn Vũ, mã số thuế 42007709087, có địa chỉ kinh doanh tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do bà Hà Thị Thiên Ân làm chủ.

Lý do đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được xóa nợ, quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết 94 (người nộp thuế đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đề nghị của cơ quan thuế).

Thời gian công khai 30 ngày, kể từ ngày 25/11/2022 đến ngày 24/12/2022.

Công ty Hoàn Vũ được Cục Thuế Khánh Hòa đề nghị xóa trên 13 tỷ đồng nợ thuế

Tháng 9/2022, Cục Thuế Khánh Hòa công khai danh tính 580 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó, Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ đang nợ trên 6,4 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh: TL

Trường hợp người nộp thuế có tên trong danh sách đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp nêu trên còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hoặc Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hoặc gửi ý kiến bằng văn bản để cơ quan quản lý thuế biết.

Sau thời gian công khai nêu trên nếu Cục Thuế Khánh Hòa không nhận được ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân thì Cục Thuế Khánh Hòa sẽ thực hiện thủ tục xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, trước tình hình nợ thuế tăng cao trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 28/7/2022, Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp đánh giá, xem xét và chỉ đạo các thành viên thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế.

Để kéo giảm nợ thuế, Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa giao Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tăng cường phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan (cung cấp quyết định thu hồi đăng ký kinh doanh, đăng thông tin doanh nghiệp làm thủ tục giải thể lên hệ thống thông tin quốc gia,…); phối hợp với cơ quan công an tỉnh để thu thập thông tin nhân thân của cá nhân kinh doanh để bổ sung, hoàn tất thủ tục khoanh xóa nợ theo Nghị quyết 94.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa lựa chọn các trường hợp nợ lớn, kéo dài, phức tạp để đề nghị cơ quan công an cùng cấp phối hợp, mời làm việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế. Đối với các trường hợp nợ thuế do chi cục thuế quản lý, sau khi phối hợp cơ quan công an cùng cấp, nếu cần thiết đề nghị công an tỉnh tiếp tục phối hợp; bám sát các vụ việc do công an tỉnh điều tra liên quan đến nợ thuế.

Đối với các trường hợp nợ thuế nhưng có thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách (xây dựng cơ bản, cung cấp hàng hóa dịch vụ), Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa phối hợp Kho bạc Nhà nước các cấp nắm thông tin về chủ đầu tư, nhà thầu, tiến độ thanh toán, giải ngân; phối hợp cơ quan kho bạc và chủ đầu tư để thu hồi nợ thuế khi các bên giải ngân và đúng theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn