Danh Mục: Dịch Vụ

 • 0

Định Giá

Danh Mục: Dịch Vụ

Thực hiện chuẩn xác những giao dịch đúng đắn có thể giúp doanh nghiệp cạnh tranh và có lợi nhuận hơn. TLC cung cấp các dịch vụ về hỗ trợ định giá tài sản, thiếp lập cấu trúc thuế, mô hình doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm thực tiễn đa dạng đã được chứng minh, phương pháp phù hợp cùng với tư duy đổi mới, sẽ tạo ra những giải pháp mang tính quyết định, giảm thiểu rủi ro và đạt được kết quả mong muốn.

Đội ngũ chuyên gia Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Tài chính của TLC cung cấp những dịch vụ tư vấn khách quan, chuyên nghiệp và tích hợp nhất đến khách hàng. Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp để đánh giá cơ hội, hỗ trợ hiệu quả các giao dịch để đạt được mục tiêu đề ra.

 Các dịch vụ của TLC bao gồm:

1. Định giá và lập mô hình kinh doanh

 • Định giá mô hình kinh doanh
 • Định giá tài sản vô hình/hữu hình
 • Đánh giá sự phát triển/suy thoái

 2. Thẩm định tài chính và thương mại

 • Nghiên cứu thông tin nghành và thị trường
 • Hợp lệ hóa các đánh giá chiến lược
 • Đánh giá chiến lược công ty
 • Đánh giá thu nhập bền vững
 • Phân tích nguồn doanh thu và chi phí chính

3. Tích hợp giao dịch

 • Phân tích hỗ trợ hợp tác và yêu cầu đầu tư
 • Đánh giá tác động để đưa ra dự báo
 • Đánh giá rủi ro, thách thức hội nhập  và chiến lược giải quyết
 • Tư vấn Mua bán và Sáp nhập AS

Người phụ trách: Ths. kỹ sư Phan Nguyên Lộc


 • 0

Hành Chính Và Nhân Sự

Danh Mục: Dịch Vụ

TLC hiện đang cung cấp các dịch vụ hành chính nhân sự

Các dịch vụ TLC cung cấp bao gồm:

 • Hoàn thiện hồ sơ lương hàng tháng theo quy định của Luật lao động
 • Kê khai PIT hàng tháng tại cơ quan thuế quản lý
 • Quyết toán PIT cho người nước ngoài và nhân viên thuộc đối tượng quyết toán tại công ty
 • Thực hiện hồ sơ bảo hiểm phát sinh hàng tháng
 • Thay mặt khách hàng báo cáo và làm việc với cơ quan nhà nước

 • 0

Tư Vấn Giấy Phép Thành Lập

Danh Mục: Dịch Vụ

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đem đến nguồn kiến thức chuyên ngành sâu rộng và kinh nghiệm giải quyết tình huống thực tế để hỗ trợ trong việc nâng cao tính hiệu quả trong việc phân phối, thành lập văn phòng đại diện công ty, công ty và đầu tư vào thị trường Việt Nam…

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ linh hoạt cho từng yêu cầu cụ thể, bao gồm:

 • Cung cấp các dịch vụ Thành lập công ty, thay đổi giấy phép ĐKKD;
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động: Tách doanh nghiệp, Giải thể công ty, Tư vấn sát nhập công ty, Tư vấn chia Doanh nghiệp hay chuyển loại hình doanh nghiệp,…
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo trên báo, quảng cáo trên truyền hình, giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm,đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bản quyền tác giả, bảo hộ thương hiệu,…;
 • Hỗ trợ tham gia đàm phán, soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Trong quá trình làm việc TLC sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như:

 • Tư vấn: Tên doanh nghiệp, Vốn góp, Thành viên/ Cổ đông góp vốn, mã hoá ngành nghề theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT, địa điểm kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh;
 • Hướng dẫn Quý Doanh nghiệp cách nộp;
 • Theo dõi và nhận kết quả Đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện Doanh nghiệp làm các thủ tục tại cơ quan Thuế, cơ quan Công an;
 • Hướng dẫn khách hàng nhận Con dấu pháp nhân.
 • Hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn chỉnh để lưu ở văn phòng

 


 • 0

Thuế

Danh Mục: Dịch Vụ

Thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Các luật thuế và quy định về thuế của Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TTNDN)

 • Hỗ trợ Tuân thủ quy định về Thuế doanh nghiệp và Thuê
 • Kiểm tra tờ khai thuế TNDN, thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh (thu nhập và chi phí) để tính TTNDN
 • Đánh giá “tính hợp lý và hợp pháp” của Thu Nhập và Chi Phí Chịu Thuế và chế độ thu vận dụng
 • Thẩm tra những lĩnh vực rủi ro lớn đến TTNDN và các giải pháp thay thế để giảm thiểu những rủi ro đó
 • Đề xuất các kiến nghị , nếu phù hợp, nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các chứng  từ hỗ trợ khai thuế (hóa đơn, hợp đồng,v.v.)
 • Thẩm tra các vấn đề khuyến khích TTNDN nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện  của Luật TTNDN  và các Quy định kèm theo
 • Ước tính các khoản phạt TTNDN (nếu có ) như dự phòng bắt buộc cho chi phí kinh doanh

2. Thuế Giá tr gia tăng (TGTGT)

 • Thẩm tra các khoản mục TGTGT đầu vào phù hợp với Luật TGTGT, các quy đnh và thủ tc cầnn thiết các nhà cung cấp tính đúng TGTGT đầu vào
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các thủ tục pháp lý về TGTGT theo Luật Quản lý Thu
 • Thẩm tra việc ghi nhận doanh thu phù hợp với các hóa đơn GTGT phát hành chính thức
 • Thẩm tra việc hoàn thu GTGT hàng tháng, nếu có , về hóa đơn GTGT đu vào và đầu ra được sử dng để khai thuế
 • Các thủ tc, khiếu nại và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến hoàn thuế GTGT
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết các rắc rối với Cơ quan Thuế (nếu có ), nếu cần, có thể thay mặt khách hàng lập Thư thông báo Chính thức và thông báo cho khách hàng kết quả xác thực …

3. Tư vấn Thuế Quốc Tế

 • Tư vấn về thuế đối với giao dịch chuyển giá
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Đầu tư trong nước và đầu tư ra ngoài nước
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp, sát nhập và mua lại doanh nghiệp
 • Tái cơ cấu nguồn vốn
 • Tư vấn thuế đối với công cụ tài chính mang tính quốc tế
 • Các chiến lược giảm thiểu chi phí thuế trên phạm vi toàn cầu
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến sở hữu Công nghiệp (IP) và tài sản vô hình
 • Tư vấn cơ cấu tối ưu về thuế trong việc quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ (TESCM)
 • Tư vấn về thuế đối với các giao dịch phân chia chi phí, áp dụng các hiệp định về thuế và tận dụng các khoản lỗ để giảm thiểu thuế

4. Tư vấn Thuế trong hoạt động kinh doanh

 • Hoạch định cơ cấu thuế, bao gồm thuế Quốc tế và thuế Việt Nam
 • Tư vấn Cơ cấu giảm thiểu tác động của thuế
 • Tư vấn thuế cho hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
 • Hỗ trợ khách hàng xin các ưu đãi thuế
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phụ trách thuế của khách hàng
 • Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật
 • Dịch vụ Thuế và Đánh giá Rủi ro liên quan đến Thuế
 • Dịch vụ Hải quan và Thương mại Quốc tế

5.  Tư vấnThuế đối với các Giao dịch tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập công ty

 •  Thẩm định và đánh giá về tình hình thuế của doanh nghiệp
 • Cơ cấu thuế liên quan đến các giao dịch, tăng vốn và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
 • Tư vấn thuế trong giao dịch đa quốc gia
 • Cơ cấu thuế cho các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tự bảo hiểm rủi ro và góp vốn tư nhân
 • Lập mô hình để tính nghĩa vụ thuế trong các tình huống có thể phát sinh từ giao dịch
 • Tái cơ cấu và triển khai kế hoạch tái cơ cấu sau khi giao dịch hoàn tất
 • Lập các hồ sơ cần thiết cho giao dịch
 • Hỗ trợ kê khai thuế và rà soát yêu cầu tuân thủ quy định về thuế
 • Lập và nộp hồ sơ xin miễn giảm thuế theo các hiệp định thuế quốc tế

 • 0

Tư Vấn Tài Chính

Danh Mục: Dịch Vụ

Dịch vụ Tư vấn Tài chính sẽ giúp giải pháp tối ưu nhất trong việ quản lý tài chính kế toán từ việc thiết lập hệ thống quản trị cho đến chuẩn bị các báo cáo quản trị tại bất kỳ thời điểm nào cho khách hàng…

Chúng tôi thấu hiểu tính nhạy cảm và tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu và thông tin. Phương châm bảo mật của chúng tôi là kim chỉ nam cho các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Sự cam kết trong việc giữ gìn bí mật thông tin:

 • Sự kiểm tra liên tục và kiểm soát nội bộ đối với vấn đề an toàn thông tin
 • Không tiết lộ mô hình làm việc và quy trình của công ty khách hàng..
 • Hạn chế sự tiếp cận với các thông tin quan trọng.

Thỏa thuận không tiết lộ

Dựa trên hiệu lực hợp đồng của cam kết về bảo mật của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng ký vào Biên bản Thỏa thuận không tiết lộ với chúng tôi.

Bảo mật Hệ thống

 • Phn mềm được cài đặt và cho phép máy tính có thể khôi phc được các dữ liệu kế toán.
 • Mạng kết nối được bảo vệ bởi tường lửa
 • Chính sách lưu trữ dữ liệu
 • Đội ngũ kế toán kỹ thuật và tư vấn lập báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp dch v hỗ trợ khách hàng thực hiện chức năng kế toán và lập báo cáo. Dịch v bao gồm:

  • Hỗ trợ công tác đánh giá việc Vận dng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  • Soạn thảo thư trình bày quan điểm/bạch thư để hậu thuẫn cho lập trường của công ty trong đa dạng vấn đề kế toán.
  • Sáp nhập và Mua lại
   1. Thực hiện đy đủ các chức năng kế toán dành cho Công ty mục tiêu
   2. Trợ giúp công tác kế toán và hỗ trợ các Công ty mc tiêu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đặt ra bởi Công ty tiếp quản/kiểm toán của họ.
  • Hỗ trợ các vấn đề kế toán kỹ thuật phức tạp như :
   1. M&A và Lỗ do đánh giá lại tài sản
   2. Thiết kế hệ thống tài khoản cho các công ty mới thành lập
   3. Hỗ trợ chuyển đổi sang hệ thống IFRS
   4. Hỗ trợ tư vấn tối ưu quy trình kế toán và lựa chọn phần mềm kế toán
  • Kiểm tra doanh thu và các hợp đồng khác để tìm ra những điểm chung và cách xử lý kế toán phù hợp với kiểm toán bênn ngoài
  • Soạn thảo các chính sách kế toán và mang đến cho khách hàng những “sách lược tốt nhất”
  • Lập Báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng

 • 0

Kế Toán

Danh Mục: Dịch Vụ

Dịch vụ Kế toán của TLC sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống kế toán, cách thức thủ tục đăng ký nộp thuế, các loại báo cáo phải làm hàng tháng-hàng quý-hàng năm, giảm thiểu sai sót với chi phí tối ưu…

TLC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập
 • Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh
 • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán – tài chính đã có sẵn
 • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư… theo qui định.
 • Tư vấn ứng dụng phần mềm kế toán & Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán

Kế toán trọn gói hàng tháng:

 • Khảo sát thực tế (lần đầu)
 • Kiểm tra chứng từ
 • Tư vấn tối ưu thuế
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng
 • Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý)
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
 • Lập sổ kế toán
 • Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán
 • In đầy đủ tất cả các loại sổ kế toán
 • Liên hệ làm việc với cơ quan thuế
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán
 • Trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn

Quyết toán năm:

 • Lập báo cáo tài chính
 1. Báo cáo Kết Quản Hoạt Động Kinh Doanh
 2. Bảng Cân Đối Tài Khoản
 3. Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
 4. Bảng Cân Đối Kế Toán
 5. Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Lập và gởi các loại báo cáo thống kê.

Phụ trách chung: Nguyễn Ngọc Thắng. CCHN số 0563/KET


 • 0

Tư Vấn Doanh Nghiệp

Danh Mục: Dịch Vụ

Môi trường kinh doanh đầy cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, kì vọng của  nhà kinh doanh là củng cố vị thế và duy trì tăng trưởng liên tục. Để đạt được mục tiêu đó, các tổ chức cần liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động và duy trì sự phát triển

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những thách thức đó, chúng tôi tập hợp các chuyên gia hàng đầu mang theo kinh nghiệm thực tiễn quốc tế sâu rộng sẵn sàng sát cánh cùng doanh nghiệp một cách chủ động, cởi mở và tập trung, hướng đến sự phát triển bền vững

Các dịch vụ của T.L.C. Auditing:

1. Tư vấn Nâng cao hiệu suất hoạt động

 • Tư vấn Quản lý Tài chính và Hiệu suất
 • Tư vấn Quản lý Chuỗi Cung ứng
 • Tư vấn Quản lý Quan Hệ Khách hàng
 • Tư vấn Quản lý Nhân sự và Tổ chức
 • Tư vấn Quản lý thay đổi
 • Tư vấn Công nghệ Thông tin
 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp

 2. Tư vấn Quản lý Rủi Ro

 • Tư vấn về Quản trị Doanh nghiệp, Quản lý Rủi ro và Tuân thủ
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kiểm soát nội bộ

 3.  Rủi ro và Bảo mật trong Công Nghệ Thông Tin

 • Tư vấn Quản trị thông tin, Kiểm soát Rủi ro và Tuân thủ đối với CNTT của Doanh nghiệp
 • Tư vấn Kiểm toán Nội bộ đối với CNTT
 • Tư vấn Kiểm soát Nội bộ đối với CNTT
 • Hỗ trợ Kiểm toán Độc lập liên quan đến CNTT

 • 0

Kiểm Toán

Danh Mục: Dịch Vụ

T.L.C. Auditing cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo với tiêu chuẩn và chuyên môn đáng tin cậy. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu kiểm toán thông thường theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chúng tôi còn hướng dẫn áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS/US GAAP).

Ngoài ra, chúng tôi còn nghiên cứu sâu hơn các hoạt động của khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh, hệ thống thông tin, tài chính và các vấn đề quản lý có liên quan.

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
 • Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
 • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
 • Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
 • Kiểm toán phục vụ công tác Quản lý nhằm hỗ trợ ban Giám đốc quản lý từng lĩnh vực cụ thể gồm Hàng tồn kho, Lưu chuyển tiền tệ, …

Người phụ trách chung:

Tổng giám đốc: Th.s Phan Kiều Lam. CCHN kiểm toán số 3899/KTV

Email: kieulam@kiemtoantlc.com.vn