Cách đặt tên công ty không bị trùng, hay và chuẩn Luật

Cách đặt tên công ty không bị trùng, hay và chuẩn Luật

1. Thế nào là tên trùng, tên gây nhầm lẫn?

Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký (theo khoản 1 Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020).

Khoản 2 Điều này quy định các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký gồm:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-“, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Lưu ý, các trường hợp tại điểm d, đ, e, g và h không áp dụng với công ty con của công ty đã đăng ký.

2. Cách đặt tên công ty không bị trùng, hay và chuẩn Luật

Trước tiên, phải đảm bảo tên doanh nghiệp phải có 02 thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Theo đó, có thể tham khảo một số cách để đặt tên công ty không bị trùng, hay và chuẩn Luật sau:

2.1. Thêm ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, hình thức đầu tư của công ty vào trước tên riêng

Ví dụ: Muốn đặt tên công ty là “Công ty cổ phần Tân Á”, nhưng kiểm tra trên hệ thống thì lại bị trùng với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

Có thể thêm ngành, nghề kinh doanh vào trước tên riêng như sau:

– Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Á;

– Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng Tân Á

2.2. Thêm vào trước hoặc sau tên công ty một cụm chữ số 

Ví dụ: Trên hệ thống đã có tên Công ty TNHH Đại An Phát, thì có thể đặt tên công ty như sau:

– Công ty TNHH 688 Đại An Phát

– Công ty TNHH Đại An Phát 689

2.3. Thêm cụm tên viết tắt theo tiếng Anh hoặc cụm từ có ý nghĩa đặc biệt với người thành lập công ty

Ví dụ: Trên hệ thống đã có Công ty cổ phần VILA thì có thể đặt tên công ty như sau:

Công ty cổ phần VILA-NA

Công ty cổ phần BAS VILA

2.4. Thêm địa danh vào trước hoặc sau tên riêng của công ty (không khuyến khích dùng cách này do có thể xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp)

Ví dụ: Trên hệ thống đã có tên Công ty TNHH ICD thì có thể đặt tên công ty như sau:

Công ty TNHH ICD Hưng Yên

Công ty TNHH Phố Hiến ICD

2.5. Tổng hợp cả 4 cách đã trên vào thành tên công ty

Ví dụ: Trên hệ thống đã có tên Công ty cổ phần An Khôi

Công ty cổ phần nội thất ô tô An Khôi 89 Hưng Yên

Công ty cổ phần thương mại và vận tải An Khôi 689 Hưng Yên

Ngoài ra cũng nên đặt tên công ty đơn giản, dễ nhớ, dễ đọc tránh sử dụng những từ có nội dung không lành mạnh, tiếng lóng…

3. Cách kiểm tra tên công ty để đăng ký kinh doanh

Trước khi tiến hành đăng ký kinh doanh, bắt buộc phải kiểm tra xem tên công ty mà bạn muốn đặt trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, để tránh trường hợp bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó và bị cơ quan chức năng yêu cầu thay đổi tên khác.

Về cơ bản, việc kiểm tra tên công ty để đăng ký kinh doanh cũng khá đơn giản, chỉ cần thao tác là có kết quả:

Lưu ý: 

Chỉ cần nhập phần tên riêng (như An Khôi, Tân Á,…), không nhập phần loại hình doanh nghiệp. Đồng thời tách riêng từng phần trong tên riêng, ngăn cách bằng dấu “+” và dấu “” để giới hạn chính xác phạm vi tìm kiếm.

Nếu kết quả trả về không xuất hiện tên công ty nào tức là tên mà bạn muốn đặt không bị trùng. Còn trong trường hợp, kết quả xuất hiện tên giống hoặc gần giống thì phải chọn tên khác hoặc thay đổi theo 1 trong các cách nêu tại phần 2 của bài viết này.

 

Tác giả: Hậu Nguyễn