Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài

Ông Trần Huy Trường – Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ trong việc đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính đã niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân đúng quy định; bố trí cán bộ tiếp công dân có năng lực, phẩm chất đạo đức, am hiểu chuyên môn và pháp luật. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được các cơ quan, đơn vị xử lý theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính đã duy trì, thực hiện tốt hoạt động của điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, phản ánh, tố cáo của người dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn thư tại các đơn vị trực thuộc; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp không để tồn đọng, kéo dài; triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấn chỉnh và kiến nghị xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Báo cáo từ Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng qua, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1.071 đơn khiếu nại, trong đó có 652 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn khiếu nại tập trung chủ yếu liên quan đến việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; áp mã hàng hóa chưa chính xác, đề nghị thanh toán nợ dân…

Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1.322 đơn tố cáo, trong đó có 507 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn tố cáo tập trung chủ yếu vào sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tuyển dụng, thi đua khen thưởng. Phần lớn đơn tố cáo là đơn trùng lặp, không ghi tên, không có chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng, nội dung tố cáo chung chung.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm 2022, ngoài một số lĩnh vực thường xuyên hay xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo như chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, các vụ việc liên quan đến lĩnh vực thuế… dự báo có thể còn phát sinh thêm đơn thư liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm. Do đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho cán bộ, công chức trong toàn ngành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, chú trọng việc tuyên truyền các thông tư mới do Thanh tra Chính phủ ban hành trong năm 2021.

Đặc biệt, Bộ Tài chính nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa và hoàn thiện thể chế lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn ngành.

Ngoài việc tăng cường giám sát, kiểm tra, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời kết quả giải quyết và tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm.

Công dân khiếu nại, tố cáo được xem xét giải quyết đúng quy định pháp luật

Trong 9 tháng qua, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 260 lượt với 408 người. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo và xem xét giài quyết theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác tiếp công dân, Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết 251 vụ việc; trong đó: Cơ quan Bộ Tài chính 18 vụ việc, hệ thống Thuế 223 vụ việc, hệ thống Hải quan 2 vụ việc, hệ thống Kho bạc Nhà nước 2 vụ việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 4 vụ việc; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm 2 vụ việc.

Ông Trần Huy Trường cũng cho biết, để không xảy ra các sự việc đáng tiếc trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán như trong thời gian vừa qua, dẫn đến khiếu kiện, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân, trước khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần tự đánh giá bản thân xem có đủ năng lực để đánh giá được các rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, không nên mua trái phiếu thông qua chào mời mà không tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và các điều kiện, điều khoản của trái phiếu, hoặc chỉ mua trái phiếu vì lãi suất cao. “Mọi hành vi “lách” các quy định của pháp luật để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không chỉ khiến nhà đầu tư chịu nhiều rủi ro, tổn thất khi mua trái phiếu (có thể mất toàn bộ tiền đầu tư) mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm minh những hành vi lách quy định này của pháp luật”- Chánh Thanh tra Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn