Bình quân một tháng hơn 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi nền kinh tế

Bình quân một tháng hơn 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi nền kinh tế

Bình quân một tháng hơn 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi nền kinh tế

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của TCTK chỉ ra thực trạng nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn khi hơn 122 nghìn doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường trong 10 tháng qua và tăng 26% so cùng kỳ.

 

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 10 tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2021. (Ảnh: Vietnam+)

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10 cho thấy trong 10 tháng của năm, cả nước có 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, bình quân một tháng có gần 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra thực trạng nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn, khi mà có tới hơn 122 nghìn doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, tăng xấp xỉ 26% so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân một tháng, hơn 12 nghìn doanh nghiệp đã “bốc hơi” khỏi nền kinh tế.

 

 

(Nguồn: TCTK)

Riêng trong tháng Mười, cả nước có hơn 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14% so với tháng Chín và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, cả nước đón gần 4.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và giảm 24% so với tháng trước và giảm 9% so với cùng kỳ.

Đằng sau đó, số liệu thống kê cũng ghi nhận có 4.058 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng (tăng tương ứng 38% và 16%), 4.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng tương ứng 0,3% và 38%) và 1.602 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng tương ứng 5,7% và 99%)./.

Theo TTXVN