Bình Dương thu ngân sách đã vượt dự toán năm 2022
Toàn cảnh trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương: Ảnh: Sơn Nam

Trong tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Dương, số thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đến 20/11/2022 là 43.239 tỷ đồng, đạt 104,72% dự toán và 99,54% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao, tăng 3,44% (so với cùng kỳ năm trước).

Số thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý thực hiện 17.480 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán và chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao, giảm 1,27%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, kết quả trên ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của người dân, doanh nghiệp, của cả hệ thống chính trị trong khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế kể từ sau đại dịch đến nay.

Trước đó, trong đợt dịch Covid -19, Bình Dương là một trong những địa phương phía Nam sau TP. Hồ Chí Minh từng bị ảnh hưởng nặng nề về tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn