Bình Dương: Nhiều khoản thu vượt trội từ bất động sản và kinh tế dân doanh
Thu thuế từ bất động sản ở Bình Dương vẫn còn nhiều dư địa. Ảnh: CTV

Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, 3 khoản thu được cho là vượt trội được thể hiện cụ thể: lĩnh vực kinh tế dân doanh, ước thu tháng 8/2022 là 710 tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng là 7.062,4 tỷ đồng, đạt 84,1% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 112,6% so với cùng kỳ. Nguồn thu đạt khá do sự phục hồi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời có phát sinh các khoản thu đột biến do chuyển nhượng bất động sản (BĐS) của một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

Kế đó là khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), ước thu tháng 8/2022 là 400 tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng là 4.732,6 tỷ đồng, đạt 77% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 107,2% so với cùng kỳ. Nguồn thu thuế TNCN chủ yếu là thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và do thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Đối với khoản thu từ tiền sử dụng đất được cho là vượt trội hơn cả, ước thu tháng 8/2022 là 300 tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng là 2.997,7 tỷ đồng, đạt 119,9% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 139% so với cùng kỳ. Nguồn thu này đạt cao do hoạt động chuyển nhượng BĐS trong dân trong các tháng đầu năm.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, bên cạnh những nguyên nhân tăng thu trên còn có nguyên nhân được ghi nhận thu phát sinh trong lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có tốc độ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh, có nhiều đơn hàng xuất khẩu mới./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn