BẢNG GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN VIỆT NAM

Bảng giá


 

Nội dung bài viết

STT

Nội dung công việc

Ghi chú

Thời gian – Quy trình thực hiện

(ngày làm việc)

Gói 1

¨

Siêu Rẻ

 

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư :

+ Giấy phép

+ Mã số doanh nghiệp

+ Mã số thuế

+ Đăng bố cáo thành lập 

P Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

 

 

MIỄN PHÍ 3 THÁNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN(Khi ký hợp đồng kế toán từ 12 tháng (GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – DO BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM CẤP)

 

Tổng phí :  700.000

(Không bao gồm thủ tục khắc dấu tròn, thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và Đăng ký hóa đơn)

ð Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử.

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03-05 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

2/ Làm dấu 01-02 ngày tính từ ngày có Giấy phép

3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu 03-05 ngày tính từ ngày nhận dấu.

4/ Đăng ký token) 02-03 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ pháp lý khách hàng ký

5/ Đăng ký hóa đơn (05-07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ pháp lý khách hàng ký)

 

** Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận (Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có).

 

ð Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 15 – 20 ngày làm việc

Gói 2

¨

Đơn giản

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư :

+ Giấy phép

+ Mã số doanh nghiệp

+ Mã số thuế

+ Đăng bố cáo thành lập

2/Dấu tròn công ty

 

P Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

MIỄN PHÍ 3 THÁNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN(Khi ký hợp đồng kế toán từ 12 tháng (GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – DO BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM CẤP)

Tổng phí : 1.200.000

(Không bao gồm thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, thủ tục đăng ký token và Đăng ký  hóa đơn)

 

 

ð Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

Gói 3

¨

 

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư :

+ Giấy phép

+ Mã số doanh nghiệp

+ Mã số thuế

+ Đăng bố cáo thành lập

2/Dấu tròn công ty

3/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

P Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế :

    Giải trình với cơ quan thuế

    Tư vấn thủ tục hóa đơn

P Lập sổ thành viên , sổ cổ đông

P Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

MIỄN PHÍ 3 THÁNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN(Khi ký hợp đồng kế toán từ 12 tháng (GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – DO BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM CẤP)

– Tổng phí : 1.700.000

(Không bao gồm thủ tục đăng ký token và Đăng ký  hóa đơn)

 

ð Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

 

Gói 4

¨

 

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư :

+ Giấy phép

+ Mã số doanh nghiệp

+ Mã số thuế

+ Đăng bố cáo thành lập

2/ Dấu tròn công ty

3/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

4/ Đăng ký chữ ký số 1 năm

P Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế :

    Giải trình với cơ quan thuế

    Tư vấn thủ tục hóa đơn

P Nộp tờ khai môn bài.

P Lập sổ thành viên , sổ cổ đông

P Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

MIỄN PHÍ 3 THÁNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN(Khi ký hợp đồng kế toán từ 12 tháng (GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – DO BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM CẤP)

 

– Tổng phí :    2.700.000

(Không bao gồm thủ tục Đăng ký  hóa đơn)

 

ð Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

 

Gói 5

¨

1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư :

+ Giấy phép

+ Mã số doanh nghiệp

+ Mã số thuế

+ Đăng bố cáo thành lập

2/ Dấu tròn công ty

3/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

4/ Đăng ký chữ ký số 1 năm

5/ Hóa đơn điện tử 300 số

P Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế :

    Giải trình với cơ quan thuế

    Tư vấn thủ tục hóa đơn

P Nộp tờ khai môn bài.

P Lập sổ thành viên , sổ cổ đông

P Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

MIỄN PHÍ 3 THÁNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN(Khi ký hợp đồng kế toán từ 12 tháng (GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – DO BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM CẤP)

– Tổng phí :    3.700.000

ð Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.

Ngoài các gói dịch vụ trên T.L.C có cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng như:

1. Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế (Phí dịch vụ : 500.000đ)

2. Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (Phí dịch vụ : 500.000đ)

3. Bảng hiệu (30*30) ( Phí dịch vụ : 300.000đ)

4. Dấu tên Giám đốc (Phí dịch vụ : 150.000đ)