Bản Tin Kinh Tế Và Tiêu Dùng Ngày 2/7: Bắt 2 Nguyên Lãnh Đạo Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Ở An Giang