39 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam
Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được đăng tải công khai. Ảnh: TL

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, việc công bố danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được căn cứ trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hiện đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam. Theo đó, danh sách được Cục Thuế doanh nghiệp lớn đăng tải công khai trên trang Website: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request.

Một số nhà cung cấp nước ngoài Tổng cục Thuế vừa công bố gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd; iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; LinkedIn Singapore Tte. Ltd; Ezviz International Limited…

Trước đó, Tổng cục Thuế cho biết, sau hơn 7 tháng triển khai và chính thức đi vào vận hành từ 21/3/2022, đến cuối tháng 10/2022, đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài gồm: Google, Apple, Netflix, Facebook…, thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công với tổng số tiền trên 3.170 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho rằng, điều này cho thấy, chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam./.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn